Aankoop en verkoop

De aan- en verkoop van woningen is sinds het uitbreken van de crisis drastisch veranderd. Waar voorheen een vermelding op internet voldoende was, kom je hiermee nu niet eens vindbaar naar voren. Het vereist dus een echte makelaars- en marketingaanpak.

In deze markt is alles verkoopbaar. Het gaat alleen om de juiste mix van prijs, plaats, product  en promotie/PR.  Wij zijn niet zo zeer bezig met het te verkopen object, maar veel meer met de uiteindelijke afnemer. Pas als er een duidelijk kopersprofiel is vastgesteld, kun je ook daadwerkelijk en gericht gaan zoeken naar die koper. Een vermelding op internet hoort er dan zeker bij, maar is verre van leidend in het geheel. Ons motto: “KEN JE KOPER!”

Onder het kopje “aanbod” wordt het actuele koopaanbod getoond.

Maon richt zich in de aankoop op de volgende zaken:
– Bezoeken en beoordelen van de woning;
– Uitvoeren van een marktwaarde onderzoek;
– Uitvoeren van een juridisch onderzoek;
– Uitvoeren van een bouwkundig onderzoek;
– Adviseren in de te voeren aankoopstrategie;
– Het voeren van de onderhandelingen;
– Verzorgen contractuele afhandeling;
– Advies in het selecteren van de notaris en de hypotheekadviseur;
– Oplevering en overdracht.

 

Reacties zijn gesloten.